Sitan inventar

Opcije vezane za sitan inventar omogućavaju evidenciju i upravljanje sitnim inventarom, kao i kreiranje početnog stanja, stavljanje u upotrebu, zaduživanje radnika, rashoda, kreiranje popisa, viška, manjka i otpisa sitnog inventara.Registar

Omogućava evidenciju sitnog inventara i pregled stanja na zalihama po godini, artiklu, dokumentima i radnicima.

Početno stanje

Automatsko kreiranje početnog stanja sitnog inventara.

Stavljanje u upotrebu

Stavljanje u upotrebu sitnog inventara, kao i stavljanje u upotrebu uz istovremeno zaduživanje radnika. Moguće je povezivanje sa dokumentima nabavke.

Zaduživanje radnika

Kreiranje reversa sitnog inventara kao i vraćanje reversa za sitan inventar.

Rashodovanje

Rashodovanje sitnog inventara i storno rashodovanja sitnog inventara.

Popis

Automatsko kreiranje popisa sitnog inventara na reversima, kao i automatsko kreiranje viška, manjka i otpisa sitnog inventara.

MOGUĆNOSTI ŠTAMPE

  • Kartica sitnog inventara po radnicima i organizacionoj jedinici
  • Pregled raspoređenog i neraspoređenog sitnog inventara
  • Pregled svih promena po dokumentima